Prvý článok roka 2023

Gratulujeme viacerým našim doktorandom a kolegom, ktorí pod vedením docentky Kataríny Šebekovej odpublikovali článok v Scietific Reports. Článok, v ktorom skúmali ako gestačný diabetes matky ovplyvňuje metabolický stav potomstva, môžete

Čítať ďalej »