Habilitácia

Dr. Barbora Vlková úspešne obhájila svoju habilitačnú prácu a získala titul docent. Gratulujeme! Téma habilitačnej prednášky: „Extracelulárne nukleové kyseliny v prenatálnej diagnostike a onkologickom výskume“. Téma habilitačnej práce: „Extracelulárna DNA“.

Čítať ďalej »

Publikácia v časopise Cells

Našim kolegom vyšla nová publikácia, v ktorej sa venovali korelácii extracelulárnej DNA so zápalom čreva v modely chemicky indukovanej kolitídy u myší. Článok je publikovaný v časopise Cells. Gratulujeme!

Čítať ďalej »

Schválené štipendijá

Naše doktorandky Monika Janíková, Veronika Šarayová a Lucia Mihalovičová získali štipendiá na pobyt v zahraničí v prestížnych výskumných skupinách. Blahoželáme! Moniku a Veroniku bude financovať SAIA a Lucia bude financovaná

Čítať ďalej »

IMBM Meeting

K našim IMBM meetingom sa teraz môžete pripojiť prostredníctvom MS TEAMS. IMBM meeting prebieha pravidelne každý pondelok o 15:00. Link na pripojenie: IMBM meeting    

Čítať ďalej »