Prednášky, ktoré odzneli na iných fakultách alebo podujatiach, je možné stiahnuť na tejto stránke. Aktuálne prednášky sú za akademický rok 2017/2018

Fakulta elektrotechniky a informatiky UK

Anatómia a fyziológia vybraných funkcii tela