Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov ale aj pre ostatných študentov. Tento rok, 2022, sa kurzy uskutočnia od 12.9. do 23.9. 2022. Pridajte sa k nám, prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na imbm@imbm.sk. Ak nebude uvedené inak, kurzy sa budú konať v čase 9:00-16:00 vrátane obedovej prestávky:

Miesto konania: Lekárska fakulta UK, Sasinkova 4, 5. poschodie alebo SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM.

12.9. začíname na SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM.

Kurzy zahŕňajú:

  • Čítanie vedeckých článkov
  • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky, odber krvi, Burkerova komôrka
  • Dizajn štúdie, počítanie
  • DNA, RNA izolácia
  • Aktivita DNázy, práca s baktériami, bunkové kultúry
  • Mikroskopia – základy, prietoková cytometria – základy
  • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie
  • PCR, elektroforéza
  • Graphpad, citačný softvér, písanie vedeckých článkov
  • Izolácia neutrofilov, neutrofilové eseje