Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov ale aj pre ostatných študentov. Pridajte sa k nám, prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na imbm@imbm.sk. Ak nebude uvedené inak, kurzy sa budú konať v čase 9:00-16:00 vrátane obedovej prestávky:

 • pondelky na Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 4, 5. poschodie
 • utorky – piatky na SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM

Kurzy zahŕňajú:

 • Čítanie vedeckých článkov, prístroje, pravidlá
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov, počítanie
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, mikroskopia
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie
 • PCR
 • DNA, RNA izolácia, elektroforéza
 • Behaviorálne testy
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, práca s baktériami
 • Graphpad, štatistika
 • Citačný softvér
 • Izolácia neutrofilov, neutrofilové eseje