PRÍĎ K NÁM NA IMBM LETNÚ ŠKOLU BIOMEDICÍNY 2023 (3. 7. 2023 - 31. 7. 2023)

IMBM Letná škola biomedicíny pre mladých vedcov

Zaujímaš sa o biológiu, chémiu, medicínu alebo ďalšie prírodné vedy? Chcel by si získať nové vedomosti a skúsenosti v laboratóriu? Ak áno, neváhaj a prihlás sa na IMBM Letnú školu biomedicíny na Ústav Molekulárnej Biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (IMBM)!

Cieľom IMBM Letnej školy biomedicíny je oboznámiť študentov so základmi biomedicínskeho výskumu a ukázať krásu vedeckého bádania. Počas IMBM Letnej školy biomedicíny budú mať študenti možnosť naučiť sa základné metódy biomedicínskeho výskumu a vyskúšať si výskumnú prácu v laboratóriu Ústavu Molekulárnej Biomedicíny na aktuálnych projektoch IMBM.

Kto sa môže hlásiť?

  • stredoškoláci
  • vysokoškoláci
  • doktorandi

Dávame do pozornosti, že počet účastníkov IMBM Letnej školy biomedicíny je limitovaný. IMBM Letná škola biomedicíny bude prebiehat počas celého júla 2023. Zoznam úspešných uchádzačov na IMBM Letnú školu biomedicíny najdete tu. Úspešným uchádzačom gratulujeme!

Predbežný program seminárov pre študentov IMBM Letnej školy biomedicíny pre júl 2023: 

Program na pondelok (3.7.2023) na Slovenskej akadémii vied (SAV), Dúbravská cesta 9, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie:
1. Pravidlá bezpečnej práce v laboratóriu (8:00-9:00)
2. Veda na IMBM – Úvodný seminár (9:00-11:00)
3. Obed: (11:00-12:00)
4. Pravidlá pracovania na IMBM a písanie reportov (12:00-14:00)
5. SAV laboratóriá (14:00-15:00)

Program na utorok (4.7.2023) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Sasinkova 4, 5. poschodie:
1. Prezentácia IMBM projektov (9:00-10:00)
2. Seminár o práci s laboratórnymi zvieratami (10:00-11:30)
3. Obed (11:30-12:30)
4. Počítanie a štatistika (12:30-14:00)
5. LF laboratóriá (14:00-16:00)

Účasť na IMBM Letnej školy Biomedicíny nie je spoplatnená. Ubytovanie pre účastníkov IMBM Letnej školy v Bratislave nevieme zabezpečiť. K dispozícii sú študentské internáty alebo môžete využiť iné možnosti ubytovania (airbnb, booking). Možnosti študentského ubytovania nájdete tu:

www.mlynska-dolina.sk/
www.druzba.uniba.sk/
www.garda.sk/

Basic Laboratory Methods of Biomedical Research
Autori: Veronika Borbélyová et al.
Učebnica pre praktické kurzy Letnej školy biomedicíny IMBM 2020-2022 pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Ročník 2023

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2020