PRÍĎ K NÁM NA IMBM LETNÚ ŠKOLU BIOMEDICÍNY 2024 (1. 7. 2024 - 31. 7. 2024)

IMBM Letná škola biomedicíny 2024 pre mladých vedcov

Zaujímaš sa o biológiu, chémiu, medicínu alebo ďalšie prírodné vedy? Chcel by si získať nové vedomosti a skúsenosti v laboratóriu? Chcel by si prispieť k lepšiemu pochopeniu vzniku chorôb, k neinvazívnej diagnostike, či novej kauzálnej liečbe rôznych patológií?

Ak áno, neváhaj a prihlás sa na IMBM Letnú školu biomedicíny 2024 na Ústav Molekulárnej Biomedicíny (IMBM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave!

Cieľom IMBM Letnej školy biomedicíny 2024 je oboznámiť študentov so základmi biomedicínskeho výskumu a ukázať krásu vedeckého bádania. V rámci IMBM Letnej školy biomedicíny 2024 študenti majú možnosť naučiť sa základné metódy biomedicínskeho výskumu a vyskúšať si výskumnú prácu v laboratóriách IMBM zúčastnením sa na našich prebiehajúcich projektoch.

Kto sa môže hlásiť?

  • stredoškoláci
  • vysokoškoláci
  • doktorandi

V prípade záujmu sa na IMBM Letnú školu biomedicíny 2024 registrujte vyplnením formulára, poslaním CV, motivačného listu a Vašich očakávaní od IMBM Letnej školy biomedicíny (PDF, maximálna dĺžka jedna strana A4) na summerschool@imbm.sk do 20.6.2024!

Dávame do pozornosti, že počet účastníkov IMBM Letnej školy je limitovaný, preto prosíme neodkladajte svoje prihlásenie na neskôr. Informácie o prijatí na IMBM Letnú školu biomedicíny budú zverejnené na našom webe do 24.6.2024!

Gratulujeme prijatým študentom na IMBM Letnú školu biomedicíny v roku 2024!

Predbežný program seminárov pre študentov IMBM Letnej školy biomedicíny pre júl 2024: 

Program na pondelok (1.7.2024) na Slovenskej akadémii vied (SAV), Dúbravská cesta 9, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie:
1. Pravidlá bezpečnej práce v laboratóriu (8:00-9:00)
2. Veda na IMBM – Úvodný seminár (9:00-11:00)
3. Obed: (11:00-12:00)
4. Pravidlá pracovania na IMBM a písanie reportov (12:00-14:00)
5. SAV laboratóriá (14:00-15:00)

Program na utorok (2.7.2024) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Sasinkova 4, 5. poschodie:
1. Prezentácia IMBM projektov (9:00-10:00)
2. Seminár o práci s laboratórnymi zvieratami (10:00-11:30)
3. Obed (11:30-12:30)
4. Počítanie a štatistika (12:30-14:00)
5. LF laboratóriá (14:00-16:00)

Piatok (5.7.2024) – Štátny sviatok

Študenti IMBM Letnej školy Biomedicíny 2024 budú rozdelení v rámci mesiaca Júl tak, aby sme s nimi mohli robiť súčasne v našich laboratóriách na SAV a tiež na pôde LF UK. Vzdelávanie v rámci IMBM Letnej školy biomedicíny nie je spoplatnené, avšak ubytovanie v Bratislave pre študentov nevieme zabezpečiť. K dispozícii sú vám študentské internáty alebo môžete využiť všeobecné možnosti ubytovania (airbnb, booking). Možnosti študentského ubytovania nájdete tu:

www.mlynska-dolina.sk/
www.druzba.uniba.sk/
www.garda.sk/

Basic Laboratory Methods of Biomedical Research
Autori: Veronika Borbélyová et al.
Učebnica pre praktické kurzy Letnej školy biomedicíny IMBM 2020-2022 pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Ročník 2023

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2020