Aktivácia neutrofilov mitochondriálnymi a mikrobiálnymi peptidami

školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD

kontakt: michal.pastorek@imbm.sk

 

Úloha nukleových kyselín a proteínov v autoimunite

školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD

kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk

 

Bakteriálna DNA ako modulátor zápalových procesov

školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

kontakt:  romangardlik@gmail.com

 

Extracelulárne nukleové kyseliny ako marker poškodenia obličiek

školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

kontakt:  tothova.lubomira@gmail.com

 

Behaviorálna charakteristika animálneho modelu menopauzy

školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

kontakt: borbelyova.veronika88@gmail.com

 

Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze metabolického syndrómu

školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

kontakt:borbelyova.veronika88@gmail.com

 

Neurobehaviorálne dôsledky zápalu

školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.

kontakt: domonkos.emese@gmail.com

 

Kritické periódy organizačného účinku neurosteroidov a učenie

školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

kontakt: hodosy@gmail.com

 

Charakterizácia plazmatickej DNA v zdraví a chorobe

školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

kontakt: petercelec@gmail.com

 

Deoxyribonukleázy v zápalových črevných chorobách

školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

kontakt: romangardlik@gmail.com

 

Extracelulárne nukleové kyseliny pri ochoreniach obličiek

školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

kontakt: tothova.lubomira@gmail.com

 

Extracelulárne nukleové kyseliny a sterilný zápal

školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.

kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk

 

Príčiny a následky NETózy pri sepse

školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.

kontakt: michal.pastorek@imbm.sk

 

Odstraňovanie fetálnej DNA z krvi tehotných žien
školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
kontakt: basa.konecna@gmail.com