Salivárna DNA ako biomarker orálnych a systémových chorôb
školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

kontakt: peter.celec@imbm.sk

Lupus a ďalšie dôsledky deficitu DNázy 1l3
školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
kontakt: peter.celec@imbm.sk

Patomechanizmy sepsy ako nové terapeutické ciele
školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
kontakt: peter.celec@imbm.sk

Priberanie a chudnutie – endokrinné asociácie
školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
kontakt: peter.celec@imbm.sk

Skutočné dôsledky príjmu soli a cukru
školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
kontakt: peter.celec@imbm.sk

Bakteriálna DNA ako modulátor zápalových procesov
školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

kontakt: roman.gardlik@imbm.sk

Deoxyribonukleázy v zápalových črevných chorobách
školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

kontakt: roman.gardlik@imbm.sk

Extracelulárne nukleové kyseliny a sterilný zápal

školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD
kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk

Úloha nukleových kyselín a proteínov v autoimunite

školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD
kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk

Kritické periódy organizačného účinku neurosteroidov a učenie
školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

kontakt: julius.hodosy@imbm.sk

Aktivácia neutrofilov mitochondriálnymi a mikrobiálnymi peptidami

školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD
kontakt: michal.pastorek@imbm.sk

Príčiny a následky NETózy pri sepse

školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD
kontakt: michal.pastorek@imbm.sk

Odstraňovanie fetálnej DNA z krvi tehotných žien

školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
kontakt: barbora.konecna@imbm.sk

Behaviorálna charakteristika animálneho modelu menopauzy

školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk

Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze metabolického syndrómu

školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk

Neurobehaviorálne dôsledky zápalu

školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
kontakt: emese.domonkos@imbm.sk