2024/2025

Ústav Molekulárnej Biomedicíny je jedným z najúspešnejších ústavov na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Keďže sme interdisciplinárnym ústavom, sme otvorení študentom z rozličných študijných odborov. Naši študenti PhD, ktorí sú absolventmi rôznych odborov (Genetika, Molekulárna biológia, Antropológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Psychológia či Biomedicínska fyzika), sú toho príkladom.

Od PhD študentov vyžadujeme:

 • slušnosť
 • týždenné reporty
 • publikačnú činnosť (3 prvoautorské publikácie ku koncu štúdia)
 • zahraničnú vedeckú stáž

V rámci PhD štúdia ponúkame:

 • prácu v skvelom, mladom a produktívnom kolektíve
 • po ukončení PhD štúdia pokračovať vo vedeckej kariére v rámci celého sveta (USA, Škandinávia, Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a iné)
 • zahraničnú vedeckú stáž na prestížnych vedeckých inštitúciách, v rámci Európy ale aj Ameriky
 • účasť na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách

V rámci PhD štúdia majú naši študenti možnosť získať:

 • granty v rámci UK (Granty mladých UK)
 • finančnú podporu (až do 3000 €) od LF pre krátkodobú (3 mesiacov) mobilitu v rámci Európy
 • odmeny za publikačnú činnosť (od 250 € v závislosti od kvality časopisu)

Ďalšou výhodou je štipendium vo výške 915,50 € mesačne (pred dizertačnou skúškou) a 1066 € mesačne (po dizertačnej skúške).

Viac informácií nájdete tu: štipendiábonusy.

 

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia a lekárske neurovedy sú otvorené pre absolventov lekárskych, biologických, chemických, ale aj iných súvisiacich prírodoBvedných odborov. Pre viac informácii nás kontaktujte na imbm@imbm.sk.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.41. LEKÁRSKE NEUROVEDY

 1. Behaviorálne efekty hepatorenálneho poškodenia
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 2. Interakcie medzi pohlavím a génmi pri sociabilite
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 3. Kognitívne komplikácie chemoterapie
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

  1. Metabolické efekty príjmu umelých sladidiel na potomkov
   školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
   kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
   forma: denná
  2. Behaviorálne vplyvy príjmu umelých sladidiel na potomkov
   školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
   kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
   forma: denná
  3. Účinky intranazálne podaného oxytocínu pri gonadektómii
   školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
   kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
   forma: denná
  4. Metabolická a behaviorálna charakteristika RAGE-/- myší
   školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
   kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
   forma: denná
  5. Nukleázy ako modulátory imunitných efektov extracelulárnej DNA
   školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
   kontakt: peter.celec@imbm.sk
   forma: denná
  6. Chronické komorbidity a dlhodobé komplikácie sepsy
   školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
   kontakt: peter.celec@imbm.sk
   forma: denná
  7. Metabolické efekty príjmu kolových nápojov
   školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
   kontakt: peter.celec@imbm.sk
   forma: denná
  8. Fekálna mikrobiálna transplantácia ako nástroj na štúdium patogenézy chorôb gastrointestinálneho traktu
   školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
   kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
   forma: denná
  9. Biologické vlastnosti extracelulárnej DNA a jej úloha v patogenéze a terapii hepatopatií
   školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
   kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
   forma: denná
  10. Úloha črevného mikrobiómu v patogenéze a terapii autoimunitných a autoinflamačných chorôb
   školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
   kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
   forma: denná
  11. Extracelulárne mitochondrie ako induktory sterilného zápalu v posttraumatických stavoch
   školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
   kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
   forma: denná
  12. Úloha extracelulárnych nukleových kyselín pri indukcii fyziologického a predčasného pôrodu
   školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
   kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
   forma: denná
  13. Patogenéza skorej reumatoidnej artritídy a intervencie na prevenciu jej vzniku
   školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
   kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
   forma: denná
  14. Traumou indukovaná imunosupresia a riziko sekundárnej pneumónie – patomechanizmy a terapeutické ciele
   školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
   kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
   forma: denná
  15. Akútne a dlhodobé patologické následky tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí
   školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
   kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
   forma: denná
  16. Úloha rizikových faktorov sepsy pri vzniku syndrómu po intenzívnej starostlivosti (PICS)
   školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
   kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
   forma: denná
  17. Vplyv antibiotík na reguláciu vrodenej imunitnej odpovede v patológii systémového zápalu
   školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
   kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
   forma: denná
  18. Nukleové kyseliny v rýchlej identifikácii infekčných ochorení
   školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
   Kontakt: julius.hodosy@imbm.sk
   forma: denná
  19. Ultrasonografické koreláty fyziologických funkcií v urgentných stavoch
   školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
   Kontakt: julius.hodosy@imbm.sk
   forma: externá
  20. Inhibícia pankreatických enzýmov v liečbe ochorení postihujúcich gastrointenstinálny trakt
   školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
   Kontakt: julius.hodosy@imbm.sk
   forma: externá
  21. DNA ako skorý a neinvazívny biomarker chorôb
   školiteľ: Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.
   Kontakt: lubica.janovicova@imbm.sk
   forma: denná
  22. Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí a extracelulárnej DNA v animálnom modeli hemolyticko uremického syndrómu
   školiteľ: Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.
   Kontakt: lubica.janovicova@imbm.sk
   forma: denná
  23. Pôvod a úloha extracelulárnej DNA v animálnom modeli hemolytickej a hemoragickej anémie
   školiteľ: Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.
   Kontakt: lubica.janovicova@imbm.sk
   forma: denná
  24. Úloha imunity v patogenéze obličkových chorôb
   školiteľ: Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD.
   Kontakt: alexandra.kovalcikova114@gmail.com
   forma: denná
  25. Neinvazívne biomarkery poškodenia obličiek a ich význam pre patogenézu renálnych chorôb
   školiteľ: Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD.
   Kontakt: alexandra.kovalcikova114@gmail.com
   forma: denná
  26. Metabolizmus transrenálnej DNA a jej využitie pre sledovanie funkcie obličiek vo fyziológii a patofyziológii
   školiteľ: Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD.
   Kontakt: alexandra.kovalcikova114@gmail.com
   forma: externá