2022/2023

Ústav Molekulárnej BioMedicíny je jedným z najúspešnejších ústavov na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Keďže sme interdisciplinárnym ústavom, sme otvorení študentom z rozličných študijných odborov. Naši študenti PhD, ktorí sú absolventmi rôznych odborov (Genetika, Molekulárna biológia, Antropológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Psychológia či Biomedicínska fyzika), sú toho príkladom.

Od PhD študentov vyžadujeme:

 • slušnosť
 • týždenné reporty
 • publikačnú činnosť (3 prvoautorské publikácie ku koncu štúdia)
 • zahraničnú vedeckú stáž

V rámci PhD štúdia ponúkame:

 • prácu v skvelom, mladom a produktívnom kolektíve
 • po ukončení PhD štúdia pokračovať vo vedeckej kariére v rámci celého sveta (USA, Škandinávia, Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a iné)
 • zahraničnú vedeckú stáž na prestížnych vedeckých inštitúciách, v rámci Európy ale aj Ameriky
 • účasť na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách

V rámci PhD štúdia majú naši študenti možnosť získať:

 • granty v rámci UK (Granty mladých UK)
 • finančnú podporu (až do 3000 €) od LF pre krátkodobú (3 mesiacov) mobilitu v rámci Európy
 • odmeny za publikačnú činnosť (od 250 € v závislosti od kvality časopisu)

Ďalšou výhodou je štipendium vo výške 915,50 € mesačne (pred dizertačnou skúškou) a 1066 € mesačne (po dizertačnej skúške).

Viac informácií nájdete tu: štipendiábonusy.

 

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyzológia a lekárske neurovedy sú otvorené pre absolventov lekárskych, biologických, chemických, ale aj iných súvisiacich prírodovedných odborov. Pre viac informácii nás kontaktujte na imbm@imbm.sk.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.41. Lekárske neurovedy

 1. Molekulárne aspekty etiopatogenézy autizmu
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 2. Kognitívne komplikácie chemoterapie
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 3. Interakcia génov a prostredia v etiopatogenéze porúch autistického spektra
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 4. Molekulárne mechanizmy maskulinizácie mozgu a jej neurobehaviorálne dôsledky
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 5. Biologické faktory ako zdroje variability v neurobehaviorálnom výskume
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

 1. Metabolické efekty intranazálneho oxytocínu
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 2. Behaviorálne účinky obezogénnej diéty
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 3. Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí a extracelulárnej DNA v animálnom modeli hemolyticko uremického syndrómu
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 4. Extracelulárna DNA v animálnych modeloch anémie
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 5. Extracelulárna DNA ako biomarker a ako terapeutický cieľ
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 6. Molekulárne mechanizmy zlyhania pečene a ich využitie v terapii
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 7. Úloha mikrobiálnej DNA v patogenéze črevného zápalu
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 8. Modulácia vrodenej imunity pomocou transplantácie fekálnej mikrobioty
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 9. Význam neutrofilov v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy
  školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 10. Vplyv mitochondriálnej DNA a formylovaných peptidov na imunitný systém
  školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 11. Analýza extracelulárnych nukleových kyselín v tehotenstve
  školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 12. Mitochondrie a sterilný zápal
  školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 13. Akútne a dlhodobé patologické následky tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 14. Voľné mitochondrie ako regulátor vrodenej imunitnej odpovede
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 15. Dynamika tvorby a degradácie neutrofilových extracelulárnych pascí počas sepsy
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 16. DNA ako skorý a neinvazívny biomarker chorôb
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 17. Úloha steroidných hormónov vo vývine metabolického syndrómu
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 18. Erytropoéza ako zdroj zápalu
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 19. Nukleové kyseliny v patofyziológii infekčných ochorení
  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
  Kontakt: hodosy@gmail.com
  forma: denná