2021/2022

Ústav Molekulárnej BioMedicíny je jedným z najúspešnejších ústavov na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Keďže sme interdisciplinárnym ústavom, sme otvorení študentom z rozličných študijných odborov. Naši študenti PhD, ktorí sú absolventmi rôznych odborov (Genetika, Molekulárna biológia, Antropológia, Živočíšna fyziológia a etológia či Biomedicínska fyzika), sú toho príkladom.

Od PhD študentov vyžadujeme:

 • slušnosť
 • týždenné reporty
 • publikačnú činnosť (3 prvoautorské publikácie ku koncu štúdia)
 • zahraničnú vedeckú stáž

 

V rámci PhD štúdia ponúkame:

 • prácu v skvelom, mladom a produktívnom kolektíve
 • po ukončení PhD štúdia pokračovať vo vedeckej kariére v rámci celého sveta (USA, Škandinávia, Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a iné)
 • zahraničnú vedeckú stáž na prestížnych vedeckých inštitúciách, v rámci Európy ale aj Ameriky
 • účasť na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách

 

V rámci PhD štúdia majú naši študenti možnosť získať:

 • granty v rámci UK (Granty mladých UK)
 • finančnú podporu (až do 3000 €) od LF pre krátkodobú (3 mesiacov) mobilitu v rámci Európy
 • odmeny za publikačnú činnosť (od 250 € v závislosti od kvality časopisu)

 

Ďalšou výhodou je štipendium vo výške 807,50 € mesačne (pred dizertačnou skúškou) a 940,50 € mesačne (po dizertačnej skúške).

Viac informácií nájdete tu: štipendiabonusy.

 

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyzológia a lekárske neurovedy sú otvorené pre absolventov lekárskych, biologických, chemických, ale aj iných súvisiacich prírodovedných odborov. Pre viac informácii nás kontaktujte na imbm@imbm.sk.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.41. Lekárske neurovedy

 1. Neonatálna modulácia androgénnej a estrogénnej signalizácie ako
  etiologický faktor porúch autistického spektra

  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 2. Neurobehaviorálne dôsledky systémového zápalu
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 3. Neurobehaviorálne dôsledky zlyhávania obličiek
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: lubomira.tothova@imbm.sk
  forma: denná
 4. Úloha črevného mikrobiómu v etiológii autizmu 
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 5. Kognitívne komplikácie chemoterapie 
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 6. Vplyv steroidných hormónov na sociabilitu 
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 7. Interakcia génov a prostredia v etiopatogenéze porúch autistického spektra
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 8. Molekulárne mechanizmy maskulinizácie mozgu a jej neurobehaviorálne dôsledky 
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 9. Biologické faktory ako zdroje variability v neurobehaviorálnom výskume 
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

 1. Diagnostické aplikácie slín
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt:peter.celec@imbm.sk
  forma: denná
 2. Úloha extracelulárnej DNA pri metabolickom zápale
  školiteľ: doc. Mudr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 3. Modulácia extracelulárnej DNA a DNázovej aktivity prenatálnou diétou
  školiteľ: doc. Mudr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: katarina.sebekova@imbm.sk, kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná
 4. Angiogenéza v renálnom zdraví i chorobe
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: pboor@ukaachen.de
  forma: denná
 5. Intracelulárna a extracelulárna matrix obličiek
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: pboor@ukaachen.de
  forma: denná
 6. Renálna fibróza – skorá diagnostika, tesný monitoring, efektívna liečba
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: pboor@ukaachen.de
  forma: denná
 7. Cytokíny v patogenéze glomerulonefritíd
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: pboor@ukaachen.de
  forma: denná
 8. Extrarenálne dôsledky poškodenia obličiek
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: pboor@ukaachen.de
  forma: denná
 9. Molekulárne mechanizmy zlyhania pečene a ich využitie v terapii
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 10. Štúdium patogenézy autoimunitných chorôb pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 11. Úloha mikrobiálnej DNA v patogenéze črevného zápalu
  školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: roman.gardlik@imbm.sk
  forma: denná
 12. Infekcie močových ciest: príčiny a dôsledky
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: ubomira.tothova@imbm.sk
  forma: denná
 13. Katelicidín ako antiinfekčný ale prozápalový agens
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: lubomira.tothova@imbm.sk
  forma: denná
 14. Význam neutrofilov v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 15. Vplyv mitochondriálnej DNA a formylovaných peptidov na imunitný systém
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 16. Analýza extracelulárnych nukleových kyselín v tehotenstve 
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barbora.vlkova@imbm.sk
  forma: denná
 17. Extracelulárne pasce neutrofilov v sterilnom zápale
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 18. Komunikácia je základ: bunková signalizácia vo vrodenej imunitnej odpovedi
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 19. Imunometabolizmus: mitochondrie a vrodená imunitná odpoveď 
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 20. Ako kofeín ovplyvňuje imunitný systém? 
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 21. Úloha horúčky vo vrodenej imunitnej odpovedi 
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek@imbm.sk
  forma: denná
 22. Zápalové črevné ochorenia z pohľadu biofyziky 
  školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
  kontakt: barbora.konecna@imbm.sk
  forma: denná
 23. Extracelulárne vezikuly v moči 
  školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
  kontakt: barbora.konecna@imbm.sk
  forma: denná
 24. In vivo testovanie dôsledkov odpadovej vody 
  školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
  kontakt: barbora.konecna@imbm.sk
  forma: denná
 25. Význam medzibunkovej komunikácie v imunite 
  školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.
  kontakt: barbora.konecna@imbm.sk
  forma: denná
 26. Úloha deoxyribonukleáz v patogenéze reumatoidnej artritídy 
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 27. Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí (NETov) v etiopatogenéze metabolického syndrómu 
  školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  kontakt: veronika.borbelyova@imbm.sk
  forma: denná
 28. Úloha steroidných hormónov vo vývine metabolického syndrómu 
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná
 29. Erytropoéza ako zdroj zápalu 
  školiteľ: Mgr. Emese Renczés, PhD.
  kontakt: emese.domonkos@imbm.sk
  forma: denná