Bc. Alexandra Hladíková

Genetika
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava