Miriam Antlová

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava