Bc. Dominika Daňová

Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU