Bc. Gabriela Forraiová

Živočíšna fyziológia a etológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava