Bc. Jana Grambličková

Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU