Mgr. Tomáš Strečanský

Kontakt

Mgr. (2023)
Vzdelanie: Biochémia
Výskumné záujmy: sekvenovanie tretej generácie (minION)

Téma dizertačnej práce: Nukleové kyseliny v patofyziológii infekčných chorôb
Školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

CV

Publikácie