prof. MUDr. Peter Boor, PhD.

profesor (2017), docent (2013), MUDr. (2004), PhD (2008)
Kontakt: +49 241 80 85227, pboor@ukaachen.de
Vzdelanie: všeobecné lekárstvo
Výskumné záujmy: renálna fibróza, angiogenéza a glomerulonefritída (modelovanie, mechanizmy a terapia, zobrazovanie a biomarkery), rastové faktory odvodené z krvných doštičiek, faktor inhibície migrácie makrofágov, keratíny

CV

Publikácie

http://www.researcherid.com/rid/C-7707-2011