Evangelos Zgempas

Všeobecné lekárstvo
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava