Mgr. Letícia Hudecová

Kontakt

Mgr. (2023)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: neutrofily, neutrofilové extracelulárne pasce (NETy), sterilný zápal

Téma dizertačnej práce: Dynamika tvorby a degradácie neutrofilných extracelulárnych pascí počas sepsy
Školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.

CV

Publikácie