Mgr. Barbora Gromová

Kontakt

Mgr. (2020)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: aktivita DNáz a extracelulárna DNA, purinergné signálne dráhy, zápalové črevné choroby a choroby zlyhávania pečene

Téma dizertačnej témy: Signálne dráhy aktivované extracelulárnymi nukleovými kyselinami v patológii gastrointestinálneho traktu
Školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

CV

Publikácie