Mgr. Barbora Tamášová, PhD.

Kontakt

Mgr. (2013), PhD. (2017)
Vzdelanie: Biomedicínska fyzika, Normálna a patologická fioziológia
Výskumné záujmy: extracelulárne nukleové kyseliny, exozómy, bioluminiscencia, komplikácie gravidity

Aktuálne na materskej dovolenke

CV

Publikácie