Mgr. Barbora Konečná, PhD.

Mgr. (2013) PhD. (2017)
Kontakt: +421 2 59357 371, basa.konecna@gmail.com, peter.celec@imbm.sk
Vzdelanie: biomedicínska fyzika
Vedecké záujmy: extracelulárne nukleové kyseliny, exozómy, komplikácie gravidity

CV

Publikácie:

http://www.researcherid.com/rid/Q-4617-2017