Mgr. Emese Renczés, PhD.

Kontakt

Mgr. (2014), PhD (2018)
Vzdelanie: Živočíšna fyziológia a etológia, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: animálne modely mentálnych porúch, prenatálne a postnatálne účinky pohlavných hormónov, negenómové mechanizmy účinku pohlavných steroidov

Aktuálne na materskej dovolenke

CV

Publikácie