Mgr. Jakub Janko, PhD.

Kontakt

Mgr. (2017), PhD. (2023)
Vzdelanie: Biológia, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: sterilný zápal, neutrofily, neutrofilové extracelulárne pasce (NETy), mitochondrie, horúčka

CV

Publikácie