Mgr. Janka Bábíčková, PhD.

Mgr. (2011), PhD. (2015)
kontakt: +421 2 59357 274, jana.babickova@gmail.com
Vzdelanie: molekulárna biológia, normálna a patologická fyziológia
Vedecké záujmy: pohlavné hormóny a patogenéza ochorení, obličková patológia, extracelulárna DNA

CV

Publikácie

www.researcherid.com/rid/M-5809-2015