Mgr. Janka Bábíčková, PhD.

Kontakt

Mgr. (2011), PhD (2015)
Vzdelanie: Molekulárna biológia, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: pohlavné hormóny a patogenéza ochorení, obličková patológia, extracelulárna DNA

CV

Publikácie