Mgr. Katarína Kmeťová

Kontakt

Mgr. (2017)
Vzdelanie: Biomedicínska fyzika
Výskumné záujmy: metabolický a endokrinný efekt kolových nápojov, neutrofilové extracelulárne pasce (NETy)

Téma dizertačnej práce: Vplyv kofeínu na úzkostno-depresívne správanie
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Aktuálne na stáži na University of Michigan, USA

CV

Publikácie