Mgr. Kristína Macáková

Kontakt

Mgr. (2020)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: reumatoidná artritída, extracelulárna DNA, neutrofily

Názov dizertačnej práce: Úloha neutrofilov v patogenéze reumatoidnej artritídy
Školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.

CV

Publikácie