Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.

Kontakt

Mgr. (2017), PhD (2021)
Vzdelanie: Molekulárna biológia, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: aktivita DNáz a extracelulárna DNA, anémia

CV

Publikácie