Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.

Mgr. (2017)
Kontakt
Vzdelanie: molekulárna biológia
Vedecké záujmy: aktivita DNázy a extracelulárna DNA

CV