Mgr. Michal Pastorek, PhD.

PhD. (2014) Mgr. (2009)

Kontakt: michal.pastorek86@gmail.com, michal.pastorek@imbm.sk

Vzdelanie: molekulárna biológia

Vedecké záujmy: DNáza, molekulárne chaperóny, exozómy a vezikulárny transport

CV

Publikácie