Mgr. Michal Pastorek, PhD.

Kontakt

Mgr. (2009), PhD (2014)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: sterilný zápal, neutrofily, neutrofilové extracelulárne pasce (NETy), exozómy a vezikulárny transport, molekulárne chaperóny

CV

Publikácie