Mgr. Nikola Tóthová

Kontakt

Mgr. (2022)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: reumatoidná artritída, extracelulárna DNA, neutrofily

Názov dizertačnej práce: Efekt mitochondriálnej DNA a formylované peptidy na imunitný systém
Školiteľ: doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.

CV

Publikácie