Mgr. Paulína Belvončíková

Kontakt

Mgr. (2021)
Vzdelanie: Mikrobiológia
Výskumné záujmy: mikrobióm, sekvenovanie, fekálna mikrobiálna transplantácia, autoimunitné ochorenia

Téma dizertačnej práce: Štúdium patogenézy autoimunitných ochorení pomocou transplantácie fekálnej mikroflóry
Školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

Aktuálne na stáži na University of Valencia, Španielsko

CV

Publikácie