Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

Kontakt

Mgr. (2012), PhD (2017)
Vzdelanie: Živočíšna fyziológia a etológia, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: autizmus, metabolický syndróm, reumatoidná artritída, animálne modely

CV

Stručný odborný profil

Publikácie