Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

Mgr. (2012) PhD. (2017)
Kontakt: +421 2 593 57 274; borbelyova.veronika88@gmail.com, veronika.borbelyova@imbm.sk
Vzdelanie: Živočíšna fyziológia a etológia
Vedecké záujmy: autizmus, animálne modely autistických porúch, účinky prenatálneho testosterónu na srpávanie a počas postnatálneho vývinu

CV

Publikácie:

http://www.researcherid.com/rid/S-1923-2017