doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

MUDr. (2005), Mgr. (2007), MPH (2009), PhD. (2010), docent (2018)
Kontakt: +421 2 59357 296, julius.hodosy@imbm.sk
Vzdelanie: medicína, živočíšna fyziológia a etológia, urgentná medicína
Výskumné záujmy: testosterón v kognícii, oxidačný a karbonylový stres, animálne modely, urgentné stavy

CV

Publikácie
http://www.researcherid.com/rid/H-4504-2014