MVDr. Alena Potočárová

MVDr. (2016)
Kontakt:
Vzdelanie: všeobecné veterinárske lekárstvo
Výskumné záujmy: patofyziológia obličkových chorôb

CV