MVDr. Alena Potočárová

Kontakt

MVDr. (2016)
Vzdelanie: Všeobecné veterinárske lekárstvo
Výskumné záujmy: patofyziológia obličkových chorôb, odpadová voda

Téma dizertačnej práce: Poškodenie obličiek a dysfunkcia vzdialených orgánov
Školiteľ: Mgr. Barbora Tamášová, PhD.

CV

Publikácie