doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Vedúci ústavu

docent (2013), MUDr. (2003), Ing. (2004), Mgr. (2006), RNDr. (2009), PhD (2005), MPH (2009), DrSc. (2015)
Kontakt: +421 2 59357 296, petercelec@gmail.com, peter.celec@imbm.sk
Vzdelanie: všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia, ekonomika
Výskumné záujmy: patofyziológia extracelulárnej DNA, chronobiológia testosterónu, metabolické dôsledky kolových nápojov

CV

Publikácie:
www.researcherid.com/rid/I-7103-2012