doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.

Kontakt

Mgr. (2003), RNDr. (2008), PhD. (2010), docent (2021)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Vedecké záujmy: fyziológia a patofyziológia extracelulárnych nukleových kyselín a voľnej fetálnej nukleovej kyseliny, salivárna fetálna DNA

Aktuálne na materskej dovolenke

CV

Publikácie