doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.

Mgr. (2003), RNDr. (2008), PhD. (2010), docent (2021)
Kontakt: +421 2 59357 274, barboravlk@gmail.com, barbora.vlkova@imbm.sk
Vzdelanie: molekulárna biológia
Vedecké záujmy: fyziológia a patofyziológia extracelulárnych nukleových kyselín a voľnej fetálnej nukleovej kyseliny, salivárna fetálna DNA

CV

Publikácie