RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Mgr. (2007), RNDr. (2009), PhD. (2011)
Kontakt: +421 2 59357 296, tothova.lubomira@gmail.com, lubomira.tothova@imbm.sk
Vzdelanie: molekulárna biológia/biotechnológie
Výskumné záujmy: salivárna diagnostika, oxidačný stres, patofyziológia infekcií močových ciest

CV

Publikácie
www.researcherid.com/rid/I-4340-2014