doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

Vedúci Ústavu

Kontakt

Mgr. (2006), RNDr. (2010), PhD (2010), MUDr. (2012), docent (2020)
Vzdelanie: Molekulárna biológia, Všeobecné lekárstvo
Výskumné záujmy: bakteriálne vektory pre génovú terapiu, fekálna mikrobiálna transplantácia, zápalové ochorenia čriev, pečeňové choroby, animálne modely

CV

Publikácie