doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.

Mgr. (2006), RNDr. (2010), PhD (2010), MUDr. (2012), docent (2020)
Kontakt: +421 2 59357 296, romangardlik@gmail.com, roman.gardlik@imbm.sk
Vzdelanie: molekulárna biológia, všeobecné lekárstvo
Vedecké záujmy: bakteriálne vektory pre génovú terapiu, zápalové ochorenia čriev, animálne modely

CV

Publikácie