Šimon Pethö

Všeobecné lekárstvo
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava