Institute of Molecular Biomedicine

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové...). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

News

Are you looking for a place for PhD? Join us!

Feel free to sign up to study with us! You will gain a lot of experience, learn new methods and use your knowledge from college.

We offer a large number of dissertation topics to choose from, eg: How does caffeine impact the immune system? and The role of steroid hormones in development of metabolic syndrome and many more can be found here.

More information about applying for doctoral studies can be found at the faculty website.

 

May 12, 2022

Science

Projects

  • VEGA: VEGA 1/0657/21 Salivary nucleic acids and their clinical use
  • VEGA: VEGA 1/0742/21 Deoxyribonuclease – role in the physiology and pathophysiology of pregnancy
  • VEGA: VEGA 1/0649/21 Explanation of the pathogenesis of chronic liver diseases by studying neutrophil extracellular traps and circulating DNA

Published papers

  • Circulating extracellular DNA is in association with continuous metabolic syndrome score in healthy adolescents
  • On the role of sex steroids in biological functions by classical and non-classical pathways. An update
  • Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.