Cena za najlepšiu diplomovú prácu

Diplomantka Karolína Gubišová získala cenu za najlepšiu diplomovú prácu na tému Efekt antibiotík na funkciu vrodenej imunitnej odpovede, ktorú vypracovala pod vedením doktora Michala Pastoreka na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislava v akademickom roku 2023/2024.