APVV

APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025

APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Šebeková
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

VEGA

VEGA 1/0727/24 Sterilný zápal pri pôrode, extracelulárne mitochondrie a riziko popôrodnej infekcie

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba riešenia projektu: 2024-2026

VEGA 1/0496/24 Vplyv antibiotík na zdravie mitochondrií a funkcie neutrofilov

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2024-2027

VEGA 1/0341/23 Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Borbélyová
Doba riešenia projektu: 2023-2025

VEGA 1/0649/21 Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba trvania projektu: 2021-2024

 

Horizon Europe Grant

HORIZON EUROPE pre konzorcium BEATsep na výskum dlhodobých následkov sepsy

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2023-2028

www.beatsepsis.eu