APVV

APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Šebeková
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025

APVV-18-0366 Úloha netózy v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba riešenia projektu: 2019-2023

VEGA

VEGA 1/0573/21 Rýchla diagnostika bakteriálneho agensu a rezistencie pri sepse

Zodpovedný riešiteľ: Július Hodosy
Doba riešenia projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie

Zodpovedný riešiteľ: Peter Celec
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0649/21 Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba trvania projektu: 2021-2024

 

VEGA 1/0674/21 Model kolitídy z pohľadu biofyziky ako prínos pre porozumenie zápalových črevných ochorení

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Konečná
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0716/20 Príčiny a dôsledky NETózy ako súčasti sterilného zápalu – analýza pomocou prietokovej cytometrie

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba trvania projektu: 2020-2023