APVV

APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Šebeková
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2022 – 2026

APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025

VEGA

VEGA 1/0341/23 Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Borbélyová
Doba riešenia projektu: 2023-2025

VEGA 1/0649/21 Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba trvania projektu: 2021-2024

 

Horizon Europe Grant

HORIZON EUROPE pre konzorcium BEATsep na výskum dlhodobých následkov sepsy

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba riešenia projektu: 2023-2028

www.beatsepsis.eu

Grant Univerzity Komenského

UK/428/2023 Úloha netózy a extracelulárnej DNA v patogenéze infekcií močových ciest

Zodpovedný riešiteľ: Nadja Šupčíková
Doba riešenia projektu: 2023

UK/333/2023 Úloha neutrofilových extracelulárných pascí v reumatoidnej artritíde

Zodpovedný riešiteľ: Kristína Macáková
Doba riešenia projektu: 2023

UK/27/2023 Popísanie signálnych dráh neutrofilov pri tvorbe neutrofilových extracelulárnych pascí

Zodpovedný riešiteľ: Emil Bečka
Doba riešenia projektu: 2023

UK/364/2023 Charakterizácia extracelulárnej DNA v patogenéze akútneho poškodenia pečene

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Gromová
Doba riešenia projektu: 2023

UK/279/2023 Vplyv „cafeteria” stravy na tvorbu neutrofilových extracelulárnych pascí v plazme a v tukovom tkanive v animálnom modeli metabolického syndrómu u myši

Zodpovedný riešiteľ: Andrej Feješ
Doba riešenia projektu: 2023