doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Kontakt

docent (2013), MUDr. (2003), Ing. (2004), Mgr. (2006), RNDr. (2009), PhD (2005), MPH (2009), DrSc. (2015)
Vzdelanie: Všeobecné lekárstvo, Molekulárna biológia, Ekonomika, Normálna a patologická fyziológia
Výskumné záujmy: patofyziológia extracelulárnej DNA, chronobiológia testosterónu, metabolické dôsledky kolových nápojov

CV

Publikácie