Naša kolegyňa Veronika Borbélyová získala grant VEGA!

Veronika Borbélyová získala VEGA grant na podporu jej výskumu zameraného na objasnenie úlohy neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu.

Gratulujeme a tešíme sa na všetky nové poznatky, ktoré vďaka nemu zistíme!