Úspešné bakalárske obhajoby

Srdečne gratulujeme našim študentom k úspešnej obhajobe bakalárskych prác na katedre živočíšnej fyziológie a etológie ako aj katedre molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Konkrétne znenie vypracovaných prác s ich odborným vedením:

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie:
Natália Krajčovičová pod vedením doktorky Alexandry Gaál Kovalčíkovej
(Úloha NETózy pri renálnom poškodení)

Nelia Korotushak pod vedením doktorky Alexandry Gaál Kovalčíkovej
(Extracelulárna DNA ako marker obličkových chorôb)

Stela Stankovičová pod vedením doktorky Ľubici Janovičovej
(Význam tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí a extracelulárnej DNA pri sepse)

Katedra molekulárnej biológie:
Marek Oslacký pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Biologické a klinické vlastnosti extracelulárnych vezikúl asociovaných s DNA)