Úspešné obhajoby na katedre genetiky

Úspešné obhajoby bakalárskej a diplomovej práce našich študentiek na katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratisalve. Konkrétne Miriam Antlová pod vedením docenta Petra Celeca (Deoxyribonukleáza 1L3 a jej úloha v patogenéze chorôb) a Bc. Alexandra Hladíková pod vedením docenta Romana Gardlíka (Molekulárne aspekty extracelulárnej DNA v patogenéze chorôb pečene). Srdečne gratulujeme!