Mgr. Kristína Lichá

Kontakt

Mgr. (2021)
Vzdelanie: Biomedicínska fyzika
Výskumné záujmy: exozómy, extracelulárne vezikuly, extracelulárna DNA, neutrofily

Téma dizertačnej práce: Význam medzibunkovej komunikácie v imunite
Školiteľ: Mgr. Barbora Konečná, PhD.

Aktuálne na stáži na University Hospital Essen, Nemecko

CV

Publikácie