Anton Škríba z Českej akadémie vied u nás

V pondelok 20. novembra príde Anton Škríba porozprávať o jeho práci s názvom Sledovanie infekcie spôsobenej pseudomonas aeruginosa v myšacom modeli. Ste vítaní prísť. Journal club bude v pondelok o 15:00 v knižnici Ústavu patologickej fyziólogie.

O ústave, z ktorého prichádza sa dozviete tu.

V kategórii Klub