Ak máte záujem pracovať na našom ústave na akejkoľvek pozícii alebo spolupracovať s nami, bez váhania nám pošlite svoj životopis alebo nás jednoducho kontaktujte.

V prípade Vášho záujmu participovať na našom ústave ako vedecká sila si prosím overte, či ste schopný sa stotožniť s našimi pravidlami:

 Post DocDoktorandDiplomantBakalár/Iný
ako preukázať slušnosťpozdraviť a odzdraviť na pozdravpozdraviť a odzdraviť na pozdravpozdraviť a odzdraviť na pozdravpozdraviť a odzdraviť na pozdrav
byť zdvorilýbyť zdvorilýbyť zdvorilýbyť zdvorilý
pracovný čas od 8,00 do 16,00, chodiť načaspracovný čas od 8,00 do 16,00, chodiť načaspodľa dohody so školiteľom, ale minimálne jedenkrát do týždňa a 2 týždne počas letných prázdninpodľa dohody so školiteľom
neprítomnosť značiť do IMBM kalendáraneprítomnosť značiť do IMBM kalendáraneprítomnosť oznámiť školiteľovi emailom
koho počúvaťvedúci ústavuvedúci ústavu, školiteľ, ostatní postdocivedúci ústavu, školiteľ, ostatní postdoci, ostatní doktorandiako u diplomantov a navyše aj diplomanti
hlásenia vedúcemu ústavu 1x do týždňahlásenia školiteľovi aj vedúcemu ústavu 1x do týždňahlásenia školiteľovi a vedúcemu ústavu písomnou formou (emailom) raz do týždňa
hlásenia školiteľovi písomnou formou (emailom) raz do týždňa
byť aktívny na journal klubochpripraviť si tzv. kontrolný deň raz za 6 mesiacov
pripraviť si 1 zaujímavý článok na journal klubpripravovať si články na journal klub podľa pokynovpripraviť si čo sa v rámci diplomovej práce realizovalo, prípadne bude realizovať. Po vyzvaní školiteľom alebo vedúcim ústavu
ako na vedužiadosti na grantové agentúry VEGA/APVV, ale aj iné podľa aktuálnych výzievpripraviť prvý draft dizertačnej práce pol roka pred odovzdanímpripraviť prvý draft diplomovej práce pol roka pred obhajoboupripraviť prvý draft bakalárskej práce pol roka pred obhajobou
publikovať v CC/IF časopisochpodávať granty mladých UK
1. rok štúdia - 3 odoslané manuskripty
2. rok štúdia - 3 odoslané manuskripty ako prvý autor
3. rok štúdia - 3 akceptované manuskripty
4. rok štúdia - 3 akceptované manuskripty ako prvý autor
Poznámka: kritériá sú v rámci rokov zameniteľné, avšak na konci očakávame aspoň 3+3 CC/IF články, inak vedúci ústavu bude... 🙁
absolvovať aspoň 1 zahraničný pobyt v dĺžke aspoň 3 mesiace po predchádzajúcom schválení
ako učiť/sa učiťučiť každého, byť aktívny vo vyhľadávaní zaujímavých ľudíučiť diplomantov a bakalárov, aktívne hľadať študentovučiť bakalárov
učiť fyziológiu, patofyziológiu, molekulárnu biológiu v závislosti od potrieb LF UK a PRIF UKpripraviť si kurzy laboratórnych schopností a manipulácie so zvieratami (platí pre starších doktorandov)
popularizovať veduúčastniť sa kurzov laboratórnych schopností a manipulácie so zvieratami (pre mladších doktorandov)
učiť fyziológiu, patofyziológiu, molekulárnu biomedicínu podľa potrieb ústavu