Úspešná PhD obhajoba

Srdečne gratulujeme našej doktorandke Kataríne Kmeťovej k úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému – Kofeín ako imunomodulátor pri sterilných a infekčných zápaloch a získaniu titulu PhD.! Želáme ešte veľa ďalších

Čítať ďalej »

Európsky fagocytový workshop

Doktorandka Letícia Hudecová sa 20.-23. marca 2024 zúčastnila Európskeho fagocytového workshopu vo Visegráde, Maďarsku. Odpzerentovala prácu zaoberajúcu sa negatívnym vplyvom katelicidínu na začarovaný kruh tvorby neutrofilných extracelulárnych pascí. Viac informácií

Čítať ďalej »

99. Fyziologické Dni

Tohtoročná konferencia 99. Fyziologické Dni sa konala na našej Alma Mater – Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 7.-8.2.2024. Formou prednášky sa odprezentovalo 10 projektov zaoberajúcich sa neutrofilovymi extracelulárnymi pascami,

Čítať ďalej »

Prvý článok roka 2024

Gratulujeme viacerým našim doktorandom, špeciálne Andrejovi Feješovi a Paulíne Belvončíkovej k prvoautorskému článku, a kolegom, ktorí pod vedením docenta Romana Gardlíka odpublikovali článok zaoberajúci sa vplyvom skrížených pohlavných zmien v

Čítať ďalej »

ITAPA conference

Vrámci najväčšej konferencii o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku – ITAPA (20.-23.11.2023) sa docent Peter Celec zúčastnil diskusného panelu na tému Kedy sa dožijeme 200 rokov? Ako predĺžiť vek

Čítať ďalej »

ESGCT konferencia 2023

Na ESGCT konferencii 2023, ktorá sa konala 24. – 27. októbra 2023 v Bruseli, prezentovali svoju vedeckú prácu formou posterov naši kolegovia Lubica Janovičová a Patrik Hains. Ich postery boli zamerané

Čítať ďalej »