Ak sa vám páči naša práca, môžete nás podporiť prostredníctvom občianskeho združenia BiomeD.

BiomeD je apolitické združenie, ktoré združuje študentov, doktorandov a zamestnancov Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorí chcú zlepšiť spoluprácu medzi fakultami na vedeckej úrovni s cieľom zvýšiť publikačnú činnosť.

BiomeD – založený 14. októbra 2005

Sídlo: Ružová dolina 20, 82109 Bratislava

IČO: 30798299

DIČ: 2022336382

IBAN: SK14 1100 0000 0026 6572 0108

Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme.