2017/2018
 1. Analýza extracelulárnej mitochondriálnej DNA v animálnom modeli sepsy
  školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
  počet študentov: 2

 2. Inhibícia iNOS a prežívanie v modeli sepsy
  školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
  počet študentov: 1

 3. Bozkávanie a vzájomná interakcia ako modulačné faktory kognitívneho výkonu
  školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
  počet študentov: 1

 4. Terapeutické využitie selektívnej modulácie estrogénových receptorov v myšacom modeli kolitídy
  školiteľ: RNDr. Janka Bábíčková, PhD.
  počet študentov: 41

 5. Úloha NETózy v patogenéze sepsou indukovaného akútneho poškodenia obličiek
  školiteľ: RNDr. Janka Bábíčková, PhD.
  počet študentov: 1

 6. Nové prístupy v liečbe infekcií močového traktu
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  počet študentov: 1

 7. Využitie salivárneho kreatinínu pri chorobách obličiek
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  počet študentov: 1

 8. Evolúcia črevnej mikroflóry v animálnom modeli kolitídy
  školiteľ: MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
  počet študentov: 1

 9. Metabolické účinky kolových nápojov
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  počet študentov: 2

 10. Salivárne markery periodontitídy
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  počet študentov: 2

 11. Oxidačný stres u vegetariánov
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  počet študentov: 1