Študentská vedecká konferencia je skvelou príležitosťou venovať sa vede už ako študent a odprezentovať svoju prácu počas štúdia. Koná sa každoročne na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského.

Ak by ste mali záujem vypracovať študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ) u nás, neváhajte nás kontaktovať cez imbm@imbm.sk. Môžete si vybrať podľa tématických zameraní jednotlivých ľudí, prípadne prísť s niečim vlastným počas celého roka. Sme otvorení Vašim návrhom a nápadom!

 

Aktuálne informácie o Konferencii ŠVOČ na Lekárskej fakulte UK pre rok 2023.
Krátka ponuka tém.

Aktuálne informácie o Študentskej vedeckej konferencii na Prírodovedeckej fakulte UK pre rok 2023.