Instagram
Naša instagramová stránka, kde nájdete najnovšie fotografie priamo z diania či už z nášho pracovného nasadenia v laboratóriu, z konferencií či naše pracovné úspechy.

Facebook
Naša facebooková stránka, kde nájdete zaujímavé „klebety“ a správy z nášho ústavu. Tiež, v prípade, že máme pre Vás pracovné ponuky, nájdete tieto aj tu.

Pubmed
Databáza biomedicínskych odborných článkov, rôznych odborných open-accsess kníh z National Institute of Health (NIH, USA). Po prihlásení (bezplatná registrácia) si môžete nastaviť pravidelnosť doručovania najnovších článkov Vášho vedeckého záujmu či dokonca samotných vedcov priamo na Váš email.

LaBooratory Aachen
Internetová stránka nášho najväčšieho nefropatológa (doc. Peter Boor), ktorý pracuje v Aachene, Nemecko.

CVTI
Špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky, ktorá v sebe ukrýva nielen biomedicínske databázy ale aj technické, chemické a spoločenské. Možnosť vzdialeného prístupu robí túto web stránku niečo čo musíte mať, ak to myslíte so svojím odborným vzdelávaním vážne. Plné texty sú dostupné po prihlásení (bezplatná registrácia) pre viacerých vydavateľov ako je ScienceDirect, Nature Publishing Group, Springer a iné.

Akademické centrum výskumu (autizmus)
Internetová stránka, ktorá sa zaoberá výskumom autizmu. Ide o relatívne nové akademické centrum, ktoré bolo založené Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Biomedox
Firma, s ktorou náš ústav veľmi úzko spolupracuje. Firma sa zaoberá meraním slinného testosterónu ako i oxidačného a karbonylového stresu v rôznych biologických tekutinách.

KDN – Klub detskej nádeje
Občianske združenie, ktoré združuje všetkých, ktorí chcú pomôcť deťom s onkologickým ochorením

Youtube
Náš IMBM Youtube kanál obsahuje zaujímavé edukačné videá o vede.

23andMe
Ak chcete niečo vedieť o svojom genóme, toto je tá správna internetová stránka. I keď v súčasnosti trocha komplikovane, ale predsa sa dajú zistiť riziká rôznych ochorení, farmakogenetika alebo kto bol Vaším predchodcom.

UpToDate
Jedna z drahších web stránok, ak si chcete zaplatiť prístup. Drahé je to najmä v naších končinách. Na druhej strane, uptodate.com poskytuje pravidelne sa meniace guideliny a odporúčania ako i sumáre toho čo sa deje medicíne. Ide o databázu, ktorá je jednou z najkomplexnejších, pričom milióny klinikov celosvetovo sa denne pripája aby si overili či postupujú správne z pohľadu dnešnej vedy.

Čo je nové vo svete aj doma 🙂