https://www.facebook.com/pages/IMBM/1443380799256475?fref=ts
Naša facebooková stránka, kde nájdete zaujímavé „klebety“ a správy z nášho ústavu. Tiež, v prípade, že máme pre Vás pracovné ponuky, nájdete tieto aj tu.

http://www.pubmed.com
Databáza biomedicínskych odborných článkov, rôznych odborných open-accsess kníh z National Institute of Health (NIH, USA).

http://www.LaBooratory.ukaachen.de
Internetová stránka nášho najväčšieho nefropatológa (doc. Peter Boorň), ktorý pracuje v Aachene, Nemecko.

http://www.cvtisr.sk
Špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky, ktorá v sebe ukrýva nielen biomedicínske databázy ale aj technické, chemické a spoločenské. Možnosť vzdialeného prístupu robí túto web stránku niečo čo musíte mať, ak to myslíte so svojím odborným vzdelávaním vážne. Plné texty sú dostupné po prihlásení pre viacerých vydavateľov ako je ScienceDirect, Nature Publishing Group, Springer a iné. Ročný poplatok predstavuje sumu okolo 2 Eur.

http://vyskum-autizmu.webnode.sk/
Internetová stránka, ktorá sa zaoberá výskumom autizmu. Ide o relatívne nové akademické centrum, ktoré bolo založené Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

http://www.biomedox.sk
Firma, s ktorou náš ústav veľmi úzko spolupracuje. Firma sa zaoberá meraním slinného testosterónu ako i oxidačného a karbonylového stresu v rôznych biologických tekutinách.

http://www.kdn.sk
Občianske združenie, ktoré združuje všetkých, ktorí chcú pomôcť deťom s onkologickým ochorením

http://www.23andme.com
Ak chcete niečo vedieť o svojom genóme, toto je tá správna internetová stránka. I keď v súčasnosti trocha komplikovane, ale predsa sa dajú zistiť riziká rôznych ochorení, farmakogenetika alebo kto bol Vaším predchodcom.

http://www.uptodate.com
Jedna z drahších web stránok, ak si chcete zaplatiť prístup. Drahé je to najmä v naších končinách. Na druhej strane, uptodate.com poskytuje pravidelne sa meniace guideliny a odporúčania ako i sumáre toho čo sa deje medicíne. Ide o databázu, ktorá je jednou z najkomplexnejších, pričom milióny klinikov celosvetovo sa denne pripája aby si overili či postupujú správne z pohľadu dnešnej vedy.

 

Čo je nové vo svete aj doma :-).