Mgr. Andrej Feješ

Kontakt

Mgr. (2022)
Vzdelanie: Fyziológia a etológia živočíchov
Výskumné záujmy: metabolický syndróm, behaviorálne testy

Téma dizertačnej práce: Úloha neutrofilných extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu
Školiteľ: Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

Aktuálne na stáži na University of Gothenburg, Švédsko

CV

Publikácie