Mgr. Emil Bečka

Kontakt

Mgr. (2022)
Vzdelanie: Molekulárna biológia
Výskumné záujmy: neutrofily, neutrofilové extracelulárne pasce (NETy), sterilný zápal

Téma dizertačnej práce: Neutrofilné extracelulárne pasce pri sterilnom zápale
Školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.

Aktuálne na stáži na University of Michigan, USA

CV

Publikácie